Vizija

Vizija

 


Naša vizija je da postanemo institucija koja će biti ugledna multidisciplinarna naučno-istraživačka jedinica u sferi društvenih nauka, generator novih ideja i pokretač regionalnog aktivizma u smeru evroatlantske budućnosti. Namera nam je da objedinjavanjem naših intelektualnih potencijala sa znanjima i iskustvima iz inostranstva, utičemo na kreiranje optimalnog ekonomskog i političkog ambijenta sposobnog da odgovori izazovima globalizacije i da samim tim postanemo institucija od posebnog značaja za region Balkana.