Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja i članstva u organizacijama od značaja

za rad centra

 Centar ima razvijenu međunarodnu aktivnost oličenu u brojnim kontaktima širom sveta sa prestižnim naučno istraživačkim institucijama i uglednim ličnostima iz sveta nauke, politike, ekonomije i obaveštajno bezbedonosne zajednice.

Osim toga ostvarena je i tesna saradnja sa jednim brojem Instituta, posebno u sferi borbe protiv terorizma. U tom smislu, Centar za proučavanje globalizacije je jedan od osnivača Međunarodne anti-terorističke akademske zajednice – ICTAC, osnovane februara 2004. godine u Atini. Ovo je ujedno pionirski pokušaj u svetu da se mimo zvaničnih državnih kanala omogući približavanje, jačanje saradnje i zajednička aktivnost istaknutih ličnosti i institucija u procesu suprotstavljanja globalnom izazovu oličenom u terorizmu. Proizvod ove saradnje je više studija i analiza, kao i nastupa na svetski uglednim konferencijama u Izraelu, SAD, Grčkoj, Briselu, itd.
Pored toga CGS i njen direktor doc. dr Dejan S. Miletić su postali deo Mediteranskog saveta za obaveštajne studije – MCIS, osnovanog u Italiji 2009. godine koji predstavlja još avangardniji poduhvat i neobičniji skup stručnjaka i institucija, ujedinjenih pod idejom bezbednog života u svetu bez granica i potrebi da se sistem vrednosti naše civilizacije neguje i očuva, čak i po cenu opasnosti koje jedna ovakva transparentna saradnja može da nosi sa sobom. Potreba za neometanom, neposrednom i birokratski neopterećenom komunikacijom, predstavlja posebnu inovaciju i imperativ per se, ukoliko postoji konsenzus da idemo ka svetu u kome ljudska prava, demokratija i tržišna ekonomija ne dolaze u pitanje.

CGS je član međunarodnih udruženja i aktivističkih grupa za planetarno ujedinjenje i svetski mir:

  • Global People Assembly – San Francisco, od 1998 g.
  • International Peace Bureau – Hag, od 1999 g.
  • The Alliance for a Responsible, Plural and United World, od 2000 g.