Istorija

Istorija

 

 

Istovremeno sa formiranjem BK Univerziteta 1993. godine, na inicijativu prof. Dr Dejana P. Kreculja stvorena je istraživačko-razvojna jedinica pod nazivom CESPRIK. Već 1996. godine ona je prerasla u Institut za strategijske studije i razvoj, kao nerazdvojni deo univerziteta. Cilj je bio da se u uslovima sankcija i ratnih sukoba u okruženju izgradi mali po obimu ali značajan po ideji – vodilji, interdisciplinarni istraživački centar u službi mira, tolerancije i traženja konstruktivnih rešenja za probleme Srbije i Balkana. 

U tom svetlu, 2001. godine je formiran Centar za proučavanje globalizacije (CGS) kao spontani korak daljeg razvoja Instituta i odgovora na promene koje su nastale u Srbiji i regionu. CGS se veoma brzo pozicionirao u našoj akademskoj zajednici, radeći na aktuelnim temama evropskih i evroatlantskih integracija i odnosa Srbije prema njima, zagovarajući potrebu da se novonastale promene u Srbiji i na Balkanu iskoriste kao dobra šansa za ubrzano priključenje EU i NATO-u.

Sa poslednjim promenama na Univerzitetu, koje su dovele do dodatnog usložnjavanja poslovnog okruženja CGS-a stvorili su se uslovi za osamostaljivanjem Centra za proučavanje globalizacije koji je u 2010. godini postao nezavisna, nepolitička, nevladina organizacija, orjentisana na kreiranje alternativnih puteva razvoja u smeru evroatlantskih integracija trudeći se da na pravi način razume okruženje i vreme u kome živimo.