W3Schools

Nenad Bačić

Nenad Bačić
Nenad Bacic je koordinator Odeljenja za tehnoloski i poslovni razvoj unutar CGS-a, od 2014. god. Kao odgovorna i komunikativna osoba, posvecen je timskom radu kao i pronalazenju efikasnih resenja u kriznim situacijama. Orientisan je na kooperaciju sa IT sektorom tezeci maksimizaciji ucinka u procesu kreiranja i realizacije projekata.
Zvanje Master Poslovne Oranizacije je stekao na Fakultetu London School of Commerce, Cardiff Metropolitan Univerziteta 2014.god
Bio je angazovan na brojnim projektima koji su imali za cilj usavrsavanje poslovnog okruzenja. Aktivno je usmeren na licno usavrsavanje, pa su neki od znacajnijih sertifikata koje poseduje oni iz: poslovnog pregovaranja, event menadzmenta, event marketinga, vizuelnog programiranja. Dok je radio kao oficir navigacije na recnim kruzerima, imao je prilike da oseti uticaj kulturoloskih razlicitosti na poslovno okruzenje.
Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.