Milan Marković

Milan Marković

Milan Marković je Koordinator Odeljenja za Odnose sa javnošću i državnom upravom u Centru za proučavanje globalizacije. Zvanje master politikologije je stekao 2013. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, dok je 2012. godine diplomirao na Fakultetu za ekonomiju i političke nauke. Od 2010. godine je direktor kompanije Trikom d.o.o. iz Beograda. Zainteresovan za međunarodnu politiku i proces globalizacije, a na koju temu je i odbranio master rad ocenom 10,00. Član je Centra za proučavanje globalizacije od 2011. godine, te kojom prilikom je bio angažovan na brojnim projektima i istraživanjima. Pohađao brojne seminare i kurseve, među kojima se ističe kao aktivni učesnik okruglog stola u Sava Centru u organizaciji SOZ i GS UPOIP NEZAVISNO, kao i učesnik 2BS Foruma – platforma za političke, expertske i kontruktivne diskusije, u Crnoj Gori.

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.