Dejan S. Miletić

Dejan S. Miletić

Dejan S. Miletić je predsednik Centra za proučavanje globalizacije/Center for Globalization Studies (CGS), od njegovog formiranja. Jedan je od osnivača International Counter-Terrorism Academic Community (ICTAC), nastale u Atini 2004. godine, kao i International Negotiation Teaching and Researching Asociation (INTRA), osnovane 2013. godine, takođe u Atini. Dejan S. Miletić je vanredni professor, predaje na osnovnim i master studijama VŠAS „Dositej“, kao i na master studijama Filološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Pored toga, idejni je tvorac, inicijator i predsednik Pokreta – Srpske Patriote za Atlantsku Srbiju, ili skraceno Pokreta SPAS. Potpredsednik je i jedan od osnivača Elite Club-a Udruženja e-Learning. Član je jedne od uglednijih međunarodnih nevladinih organizacija u region East West Bridge (EWB). Predavao je na isturenom odeljenju američkog Lincoln Univerziteta u Beogradu do njegovog gašenja 2014. god. Bio je prodekan Fakulteta za ekonomiju i političke nauke (FEPN). Dugogodišnji je predavač i nosilac kursa, „Poslovno pregovaranje – Harvardski metod“, koga je pohađalo desetak generacija studenata. Prvi je nosilac i predavač predmeta koji se ticao izučavanja globalizacije u Srbiji a koji je ispunio uslove i dobio akreditiaciju. Naziv predmeta je, “Uvod u teoriju globalnog mišljenja”, u okviru masters studija, a održavao se na Fakultetu za preduzetni menadžment iz Novog Sada. Jedan je od vodećih eksperata Srbije u sferi societalnih aspekata globalizacije, ekonomske politike, međunarodnih odnosa, bezbednosti i pregovaranja, objavivši više od 50 naučnih radova i analiza na te teme. Koautor je desetog poglavlja knjige, “Strategic Regions in 21st Century – Power Politics: Zones of Consensus and Zones of Conflict”, pod naslovom, „Globalization of Crises and/or the Crisis of Globalization from Perspective of Serbia“, objavljene od strane Cambridge Scholars Publishing, UK, 2014. god. Član je Međunarodnog savetodavnog borda Mediterranean Council for Intelligence Studies (MCIS), Savetodavnog borda Gerhard Lehrman Group (SAD), član je International Intelligence History Association (IIHA), kao i nekoliko međunarodnih nevladinih udruženja i aktivističkih grupa za planetarno ujedinjenje i svetski mir. Od 2013. je i član uredničkog kolegijuma međunarodnog časopisa pod nazivom: “Journal of Mediterranean and Balkan Intelligence”. Bio je izvršni direktor Društva lobista Srbije (DLS) i konsultant Glocal University Network-a iz Rima, kao i London School of Commerce (LSC) prilikom njihovog ulaska na akademsku scenu Srbije.

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.